Deratizacija je skup mjera i postupaka koji se provode u svrhu smanjenja populacije štetnih glodara: miševa i pacova.

DERATIZACIJA predstavlja suzbijanje populacije glodara na najmanju moguću meru. Suzbijanje glodara ima epidemiološki, epizotiološki i ekonomski značaj. Glodari spadaju u najčešće prenosioce zaraznih bolesti poput: bjesnila, trihineloze, tularemije, leptospiroze, bruceloze, tuberkuloze, pseudotuberkuloze, botulizma, kuge, lepre, tifusa i mnogih drugih.

Sa ekonomskog značaja glodari nanose velike štete. Miševi i pacovi spadaju u svaštojede, pa sa svojom raznovrsnom ishranom nanose gubitke u svim objektima gde ima hrane, a usput svojim izmetom i urinom zagađuju hranu i čine je neupotrebljivom. Poznato je da jedan pacov dnevno može da pojede u proseku od 50 do 75 grama hrane, što kad se pomnoži sa brojem od 100 ili 1000 jedinki, čini veliku količinu uništene hrane.

Sistematska deratizacija, tj. suzbijanje glodara na područjima cijelih gradova i opština, su poslovi na kojima je Slavisan DDD doo već dugi niz godina lider u kvalitetu, obimu posla, kao i u postignutim rezultatima rada.

Deratizacija Podgorica Crna Gora