Dezinfekcija označava postupke usmjerene na uništenje najvećeg broja neželjenih mikroorganizama. U tu svrhu se koriste fizička i hemijska sredstva.

Postupkom dezinfekcije uništava se, inhibira ili uklanja i ostala populacija organizama. Primjenjuje se izvan živog organizma, u spoljašnjoj sredini (tlu, vodi, vazduhu, na predmetima i u prostorijama zdravstvenih ustanova, fabrikama prehrambenih proizvoda i dr.).

Sunčevom svjetlošću, te procesima taloženja, filtriranja i razređivanja sprovodi se dezinfekcija u prirodi. Danas je djelatnost zdravstvenih ustanova nezamisliva bez primjeene antiseptičkih postupaka i novih dezinfekcijskih sredstava.

Ako je cilj potpuno uništenje svih živih organizama (uključujući viruse i spore), govori se o sterilizaciji.

Dezinfekcija Podgorica Crna Gora