Kontakt

Slavisan d.d.d. društvo za sanitarno-ekološku zaštitu i proizvodnju d.o.o.

Adresa: Ul. Kozaračka 48, 81000 Podgorica, Crna Gora

Tel/Fax: +382 (0)20 658 334

Izvršni direktor

Mob: +382 (0)69 014 146
E-mail: slavisan@t-com.me

Tehnički direktor

Mob: +382 (0)68 803 835
E-mail: goran.slavisan@gmail.com

Website: www.slavisan.me

Žiro račun: 530-1861-56    PIB: 02402076    PDV: 30/31-03430-1