Protiv korova se primenjuju takozvane agrotehničke i hemijske mjere.

Agrotehničke mjere podrazumijevaju mehaničko suzbijanje korova, čupanjem ili okopavanjem između usijeva kako bi se onemogućio rast korova.

Hemijske mjere se sprovode brže i sa manje napora, ali njihovim primjenjivanjem postoji rizik od zagađivanja prirode i po lјudsko zdravlјe, samim tim je neophodno da se te mjere sprovode od strane profesionalnih operativaca.

Hemijska sredstva koja se koriste za suzbijanje korova nazivaju se herbicidi.

Suzbijanje korova Podgorica Crna Gora